top of page

เที่ยวอำเภอศรีสวัสดิ์

น้ำตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ เดิมมีชื่อว่า อุทยานแห่งชาติเขาสลอบ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2518 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณเนื่องจากชั้นสูงสุดของน้ำตกที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมีลักษณะคล้ายหัวช้างเอราวัณ น้ำตกนี้มีขนาดใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยม่องไล่ไหลผ่านลงจากยอดเขาและผาสูง น้ำตกเอราวัณมีความยาว 1,500 เมตร แบ่งเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้ เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมของกาญจนบุรี

น้ำตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่ห่างน้ำตกเอราวัณ 5 กิโลเมตร เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ สูง 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง

เขื่อนศรีนครินทร์

สวนเวลารำลึก อยู่ภายในเขื่อนศรีนครินทร์ มีพื้นที่กว่า 30 ไร่ กฟผ.ได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี พระชนมายุครบ 90 พรรษา เมื่อ 21 ตุลาคม 2533 เป็นสวนประติมากรรมบอกเวลามีสัญลักษณ์รูปนาฬิกาแดด เป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงคุณค่าแห่งชีวิตว่า "เวลาเป็นของมีค่า" ซึ่งควรจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ควรปล่อยให้ล่วงเลยไปอย่างไร้ประโยชน์ บริเวณลานโดยรอบจะมีที่นั่งพักผ่อนเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของเขื่อนศรีนครินทร์

สวนเวลารำลึก

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ริมทะเลสาบเขื่อนศรีนคริทร์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 108 กิโลเมตร น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีสภาพสวยงามอย่างยิ่ง ทั่วบริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด น้ำตกไหลมาจากต้นน้ำของเทือกเขากะลา เป็นป่าดิบเขาแล้งทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ นับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง มี 7 ชั้น

น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
bottom of page